Indledning

Denne Persondatapolitik udbydes af: Hidebox ApS Grønningen 23, 1. floor 1270 Copenhagen K, Central business reg. no. 39002841 (“Virksomheden”). Virksomheden er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, og Virksomheden tilstræber, at du føler dig tryg ved brugeroplevelsen. Når du bruger Virksomhedens Mit Indbo applikation (“Applikationen”), kan Virksomheden indsamle og gemme dine personoplysninger. I denne Persondatapolitik beskriver Virksomheden, hvordan Virksomheden bruger dine personoplysninger, og hvordan du kan beskytte dine personoplysninger. Virksomheden behandler alle de personoplysninger, som du har afgivet, i henhold til denne Persondatapolitik og gældende lovgivning.

Personoplysningstyper og brug heraf

Virksomheden videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand med mindre, Virksomheden har indhentet dit forudgående skriftlige samtykke, eller det er nødvendigt at videregive personoplysningerne til (i) tredjemænd, der leverer tjenester på vegne af Virksomheden, idet omfang det er nødvendigt for at kunne levere den pågældende tjeneste, eller (ii) for at overholde gældende lovgivning eller en anmodning fra en offentlig myndighed, samt for at forhindre, spore og håndhæve uautoriseret brug af Applikationen. Hvis dine personoplysninger videregives til tredjemand, er denne forpligtet til at beskytte de pågældende oplysninger, herunder skal dine personoplysninger behandles i henhold til gældende lovgivning, og tredjemand skal benytte tilstrækkelige datasikkerhedsforanstaltninger. Ikke-personlige oplysninger, kommunikation og materiale, som du sender til Applikationen eller til Virksomheden via email, eller som Virksomheden indhenter fra tredjemand, der ikke skal være fortrolige, kan blive lagret, brugt og videregivet af Virksomheden på ikke-fortrolig basis. Virksomheden kan frit bruge og reproducere de pågældende oplysninger til et hvilket som helst formål. Specifikt kan Virksomheden frit bruge ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, der er anført i de pågældende oplysninger, til ethvert formål, herunder til udvikling, fremstilling eller markedsføring af produkter.

Videregivelse af personoplysninger

Ved brug af applikationen Mit Indbo indsamler Virksomheden kun din emailadresse, så Virksomheden kan sende dig information og tilbyde service via Applikationen. Virksomheden kan også indsamle yderligere oplysninger, såsom information om indholdet i Virksomhedens kommunikation med dig, herunder kundesupport, anmodninger og din feedback. Du må ikke sende personfølsomme eller fortrolige oplysninger til os pr. email. Personfølsomme eller fortrolige oplysninger omfatter bl.a. helbredsforhold, CPR-nr. mv. Virksomheden kan benytte dine personoplysninger for at kunne sende dig markedsføringsmateriale, opdateringer vedrørende Applikationen samt nyhedsbreve. Dette gælder dog kun, hvis du har registreret dig eller abonnerer på disse udgivelser og har afgivet dine oplysninger til Virksomheden. Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette materiale, kan du til enhver tid bede Virksomheden om at slette din brugerprofil eller opsige dit abonnement.

Sikkerhed

Virksomheden benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod tab og uautoriseret adgang. Til trods for disse sikkerhedsforanstaltninger kan Virksomheden ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter ikke vil være i stand til omgå de pågældende sikkerhedsforanstaltninger eller til at uretmæssigt bruge dine oplysninger.

Opbevaring og sletning

Virksomheden gemmer dine personoplysninger, så længe du bruger Applikationen, eller så længe det er nødvendigt for at kunne tjene det formål, som oplysningerne blev indsamlet til.

ettelse af dine oplysninger

Du kan kontakte Virksomhedens kundeservice for at få en kopi af de personoplysninger, som Virksomheden gemmer om dig. Du kan også anmode om, at Virksomheden retter, blokerer eller sletter ukorrekte oplysninger.

Ændringer

Virksomheden kan opdatere denne Persondatapolitik, og i givet fald vil dette blive offentliggjort i Applikationen. Ændringerne vil træde i kraft, når de bliver offentliggjort i Applikationen, eller når de kommunikeres til dig på anden behørig vis. Hvis du fortsætter med at bruge Applikationen efter offentliggørelse eller meddelelse om ændringerne, vil det blive betragtet som en accept af den ændrede Persondatapolitik. Du opfordres til regelmæssigt at tjekke Applikationen for ændringer. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, bør du stoppe din brug af Applikationen.

Lovvalg og værneting

Reglerne i dansk lov om værneting gælder for denne Persondatapolitik. Enhver tvist mellem os skal anlægges ved de danske domstole.

Kontaktoplysninger

Du er velkommen til at kontakte Virksomheden, hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger. Du kan kontakte kundeservice på info@hidebox.com.

Overblik over billedepolitikken hos Hidebox

Billeder er en af de vigtigste elementer for en ejendel. Du vælger selv om du ønsker at dele disse billeder til dit forsikringsselskab eller til din familie og venner. Hidebox skal være sikker på at ejendelene som der deles billeder af ikke er diskriminerende eller stødende overfor andre i nogen form. De må ikke være diskriminerende ifm race, religion eller nogen anden faktor så Hidebox eller brugeren fremstår utroværdige. Skulle sådanne billeder blive uploaded til Hidebox har vi ret til at fjerne billedet omgående, bortvise brugeren fra Hidebox og/eller melde vedkommende til politiet ved særlige grov karakter.

Retningslinjer
Tilladt
  1. Tydelige billeder
  2. Billeder af rigtige ejendele
Ikke tilladt (Offentlig for Familie & Venner)
  1. Billeder som kan fornærme andre
  2. Gore
  3. Billeder som er upassende overfor børn
  4. Nøgenhed
  5. Billeder du ikke selv har rettighederne over
  6. Billeder som er mindre en 500 pixels
  7. Billeder med nogen form for vandmærke
Hvorfor vi har en billedepolitik.

Vi vil gerne stille en platform til rådighed som er sikker for alle i alle aldersgrupper at bruge og sikre deres ejendele nemt på ét sted. Billedepolitikken er lavet for at sikre, at hvilket som helst billede, som er delt på Hidebox ikke støder eller diskriminerer nogen bruger på Hidebox som samtidig kan give os utroværdige brugere samt skade Hidebox egen troværdighed.